Tag: shahabat rasulullah SAW

MUADZ BIN JABAL

Muadz bin Jabal atau biasa disebut sebagai Abu Abdirahman, beliau termasuk dalam golongan bangsawan yang taat kepada Allah, berbadan tinggi,…

Read More